{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

این تصاویر جالب از درگیری یک سنجاب با دارکوب در جنوب هند توسط یک نانوا به نام Ravi Raji به ثبت رسیده است.

عکسی عجیب از فریاد زدن سنجاب بر سر دارکوب!

این تصاویر جالب از درگیری یک سنجاب با دارکوب در جنوب هند توسط یک نانوا به نام Ravi Raji به ثبت رسیده است.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر