{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

بن نورتون، روزنامه‌نگار آمریکایی نوشت: عکس‌ سمت چپ متروی تهران است، ایران در شرایط تحریم‌های وحشیانه و مجرمانه اقتصادی توسط امپراتوری آمریکاست.اما عکس سمت راست، متروی نیویورک در ثروتمندترین کشور جهان بر روی زمین است و من می‌توانم تصدیق کنم که از این جا بارها رد شده‌ام و این ایستگاه واقعا همین شکلی است!

تفاوت متروی تهران و نیویورک!+عکس
بن نورتون، روزنامه‌نگار آمریکایی نوشت: عکس‌ سمت چپ متروی تهران است، ایران در شرایط تحریم‌های وحشیانه و مجرمانه اقتصادی توسط امپراتوری آمریکاست.اما عکس سمت راست، متروی نیویورک در ثروتمندترین کشور جهان بر روی زمین است و من می‌توانم تصدیق کنم که از این جا بارها رد شده‌ام و این ایستگاه واقعا همین شکلی است!

عکس: تفاوت متروی تهران و نیویورک!

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر