{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

خرس کرمود یا خرس روح در حال شکار ماهی؛ این خرس از زیرگونه های خرس سیاه آمریکایی است که به دلیل ژن مغلوب، دارای خز سفید یا کرم رنگ است که آن را منحصر به فرد می کند.

فریاد زدن ماهی زیر دندان های خرس +عکس
خرس کرمود یا خرس روح در حال شکار ماهی؛ این خرس از زیرگونه های خرس سیاه آمریکایی است که به دلیل ژن مغلوب، دارای خز سفید یا کرم رنگ است که آن را منحصر به فرد می کند.

فریاد ماهی زیر دندان های تیز «خرس کرمود»

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر