{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

تاریخ ما پر از اتفاق‌های باورنکردنیست!/ درسال ۱۳۷۰ چهل هزار نفر جویای کار، در استادیوم آزادی جمع شدند تا در قرعه‌کشی بلیت سفر به ژاپن شرکت کنند. حتی بعضی ها شب قبل در استادیوم خوابیدند! عده‌ای هم زیر دست و پا ماندند و زخمی شدند!

قرعه کشی بلیت سفر به ژاپن در استادیوم آزادی + عکس

تاریخ ما پر از اتفاق‌های باورنکردنیست!/ درسال ۱۳۷۰ چهل هزار نفر جویای کار، در استادیوم آزادی جمع شدند تا در قرعه‌کشی بلیت سفر به ژاپن شرکت کنند. حتی بعضی ها شب قبل در استادیوم خوابیدند! عده‌ای هم زیر دست و پا ماندند و زخمی شدند!

قرعه کشی بلیت سفر به ژاپن در استادیوم آزادی + عکس

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر