{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

تصویری از دستگاهی در یکی از پارک های تهران که با انداختن بطری های پلاستیکی به درون آن، در ظرف ها به گربه ها غذا تحویل می دهد!

دستگاهی عجیب در پارک های تهران + عکس
تصویری از دستگاهی در یکی از پارک های تهران که با انداختن بطری های پلاستیکی به درون آن، در ظرف ها به گربه ها غذا تحویل می دهد!
 

دستگاهی عجیب در پارک های تهران + عکس

 
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر