{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

هیچ شهری در ایران «قرمز» نیست براساس اطلاعاتی که نرم‌افزار ماسک در خروجی خود قرار داده است، دیگر هیچ شهری در ایران وضعیت قرمز کرونایی ندارد.

خبر خوش کرونایی به مردم ایران

درحالی که تا صبح روز گذشته ۱۲ شهرستان کشور در وضعیت قرمز قرار داشتند اما براساس آخرین داده‌های نرم‌افزار ماسک از شب گذشته وضعیت کرونایی کشور بهبود یافته و دیگر هیچ شهرستانی در وضعیت قرمز قزار ندارد.

این درحالی است که تمام ۳۱ شهرستان مرکز استان‌ در وضعیت نارنجی بوده و در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی توسط مردم ممکن است بازهم به شرایط قرمز برگزدد.

ستاد ملی مقابله با کرونا هم با توجه به فرا رسیدن شب یلدا به هموطنان هشدار داده است که از تجمعات یلدایی خودداری کنند تا وضعیت شیوع کرونا در کشور تشدید نشود.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر