{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

یاکوتسک که در جنوب دایره قطب شمال و شرق روسیه قرار دارد به دلیل آب و هوای بسیار سردی که در آن حاکم است شناخته می‌شود.

سرمای استخوان سوز در سردترین شهر جهان + عکس
یاکوتسک که در جنوب دایره قطب شمال و شرق روسیه قرار دارد به دلیل آب و هوای بسیار سردی که در آن حاکم است شناخته می‌شود.
 

سرمای استخوان سوز زمستان در سردترین شهر جهان + عکس

سرمای استخوان سوز زمستان در سردترین شهر جهان + عکس

سرمای استخوان سوز زمستان در سردترین شهر جهان + عکس

سرمای استخوان سوز زمستان در سردترین شهر جهان + عکس

سرمای استخوان سوز زمستان در سردترین شهر جهان + عکس

 
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر