{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

یکی از پرستار بخش نورولوژی بیمارستان سینای همدان که در روزهای کرونایی در بخش ایزوله خدمت می‌کند، برای سلامتی مردم و ریشه‌کنی کرونا از بیماری که در حال مناجات است درخواست دعا دارد.

پرستار در کنار بیمار ایزوله+عکس

یکی از پرستار بخش نورولوژی بیمارستان سینای همدان که در روزهای کرونایی در بخش ایزوله خدمت می‌کند، برای سلامتی مردم و ریشه‌کنی کرونا از بیماری که در حال مناجات است درخواست دعا دارد.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر