{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

لحظه دیدار پرستار بخش بیماران کرونایی بیمارستان رازی شهر اهواز با فرزندش پس از مدت‌ها دوری را مشاهده می‌کنید.

لحظه غم انگیز دیدار پرستار بخش کرونا با  فرزندش +عکس

لحظه دیدار پرستار بخش بیماران کرونایی بیمارستان رازی شهر اهواز با فرزندش پس از مدت‌ها دوری را مشاهده می‌کنید.

3005058

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر