{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

به منظور افزایش آگاهی در برابر شیوع ویروس کرونا ، یک کارگر در موزه مادام توسو در استانبول ماسک بر روی مجسمه مومی آلبرت انیشتین قرار می دهد.

ماسک زدن برای مجسمه آلبرت انیشتین+عکس

به منظور افزایش آگاهی در برابر شیوع ویروس کرونا ، یک کارگر در موزه مادام توسو در استانبول ماسک بر روی مجسمه مومی آلبرت انیشتین قرار می دهد.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر