{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

در حیات وحش هند بر سر قلمرو درگیری شدید بین ببر مادر با دخترش رخ داد.ببر مادر برای دفاع از سرزمین خود در مقابل دخترش در پارک ملی Ranthambore به سختی با دخترش درگیر شد.

درگیری شدید ببر مادر و دخترش در جنگل + عکس
در حیات وحش هند بر سر قلمرو درگیری شدید بین ببر مادر با دخترش رخ داد.ببر مادر برای دفاع از سرزمین خود در مقابل دخترش در پارک ملی Ranthambore به سختی با دخترش درگیر شد.
 
 

درگیری شدید ببر مادر و دختر در جنگل + عکس

درگیری شدید ببر مادر و دختر در جنگل + عکس

درگیری شدید ببر مادر و دختر در جنگل + عکس

درگیری شدید ببر مادر و دختر در جنگل + عکس

درگیری شدید ببر مادر و دختر در جنگل + عکس

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر