{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

وقتی برای تامین امنیت کشورت دور از خانواده در ارتفاعات صعب العبور در سرمای۲۵درجه زیر صفر و در جاییکه برف سنگرت رو اشغال کرده، اما بازهم راهی باز میکنی برای دیده بانی از مرزها.

سلفی عجیب مرزبانان در سرمای ۲۵ درجه زیر صفر+عکس

وقتی برای تامین امنیت کشورت دور از خانواده در ارتفاعات صعب العبور در سرمای۲۵درجه زیر صفر و در جاییکه برف سنگرت رو اشغال کرده، اما بازهم راهی باز میکنی برای دیده بانی از مرزها.

عکس: سلفی مرزبانان در سرمای ۲۵ درجه زیر صفر

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر