{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

تصویری از شهید حسن طهران مقدم و تیم همراه در حال آماده‌سازی یک فروند موشک اسکاد در زمان جنگ تحمیلی را می‌بینید.

شهید طهران مقدم در حال آماده‌سازی یک فروند موشک اسکاد/عکس
تصویری از شهید حسن طهران مقدم و تیم همراه در حال آماده‌سازی یک فروند موشک اسکاد در زمان جنگ تحمیلی را می‌بینید.


1517765_207

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر