{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

خانم ایتالیایی با انتشار عکسی از حلقه نامزدی بسیار ضخیم خود در فیس بوک گفت: از اینکه با این حلقه مورد تمسخر اطرافیان قرار گرفته، رنجیده خاطر شده است.

زشت‌ ترین حلقه ازدواج جهان+عکس

این عروس ایتالیایی به خواستگاری با زشت ترین حلقه ی ازدواج جواب بله داد.خانم ایتالیایی با انتشار عکسی از  حلقه ازدواج  خود، از زشت ترین حلقه ازدواج جهان رونمایی کرد.

instagram-logo1

خانم ایتالیایی با انتشار عکسی از حلقه نامزدی بسیار ضخیم خود در فیس بوک گفت: از اینکه با این حلقه مورد تمسخر اطرافیان قرار گرفته، رنجیده خاطر شده است. علی رغم همه این حرف و حدیثها، عروس سرانجام بله را گفت: تا زشت‌ترین حلقه ازدواج را در دست کرده و نگه دارد.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر