{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

آگافیا لیکووا ۷۶ ساله، تنهاترین زن جهان ساکن جنگل‌های سیبری قادر به زندگی به صورت تنهایی کیلومترها دورتر از سایر ابنا بشر است.

تنهاترین زن جهان در منطقه ای دورافتاده+عکس

آگافیا لیکووا ۷۶ ساله، تنهاترین زن جهان ساکن جنگل‌های سیبری قادر به زندگی به صورت تنهایی کیلومترها دورتر از سایر ابنا بشر است.خانواده این فرد که به عنوان تنهاترین زن جهان شناخته می‌شود، در سال 1936 از دست استالین فرار کرده و به این منطقه پناه آورده و وی در اینجا به دنیا آمد.

نزدیکترین شهر با وی 150 مایل فاصله دارد و اولگ دریپاسکا، میلیاردر و مالک آلومینیوم سازی روسیه برای وی خانه‌ای ساخته تا زمستان منفی 50 درجه را راحت پشت سر بگذارد.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر