{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

هفتمین مرحله طرح اقتدار محلات صبح چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹ در راستای مبارزه با اراذل و اوباش محلات شهر تهران به مرحله اجرا گذاشته شد.

سلاح های عجیب اراذل و اوباش دستگیر شده + عکس

هفتمین مرحله طرح اقتدار محلات صبح چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹ در راستای مبارزه با اراذل و اوباش محلات شهر تهران به مرحله اجرا گذاشته شد. در این طرح ٦٧ پرونده برای شرارت و درگیری، ٧٦ پرونده برای مزاحمان نوامیس و پارک‌ها، ٢٦ پرونده برای نگهداری، حمل و استفاده غیرمجاز از سلاح‌های جنگی و ٢٢ پرونده هم برای سایر موارد تشکیل شد و در مجموع در این مرحله، ٢١٤ نفر دستگیر شدند.

سلاح های عجیب اراذل و اوباش دستگیر شده + عکس

سلاح های عجیب اراذل و اوباش دستگیر شده + عکس

سلاح های عجیب اراذل و اوباش دستگیر شده + عکس

سلاح های عجیب اراذل و اوباش دستگیر شده + عکس

سلاح های عجیب اراذل و اوباش دستگیر شده + عکس

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر